Wyburzenia i rozbiórki

Rozbiórki budynków i obiektów budowlanych zgodnie z przepisami i odpowiednim sprzętem.

WYBURZENIA I ROZBIÓRKA KAŻDYCH BUDYNKÓW

ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wszystko z biegiem czasu ulega zniszczeniu. Budynki wystawione są na nieustanne działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, przez co cierpi nie tylko ich estetyczny wygląd, ale przede wszystkim tracą swoje właściwości nośne, stając się zagrożeniem dla otoczenia. W pewnym momencie nieuniknione jest wyburzenie lub rozbiórka obiektu budowlanego. Nasza firma dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym, do którego można zaliczyć m.in. szczęki kruszące, młoty hydrauliczne, koparki czy ładowarki, za pomocą którego kompleksowo realizuje zlecenia wyburzeniowe i rozbiórkowe w Szczecinie i okolicach. W przypadku przedsięwzięć na większą skalę jesteśmy w stanie rozszerzyć teren działania.

Już nazwa naszej firmy wskazuje, że bliska jest nam troska o środowisko. W związku z tym niebezpieczne materiały pozostałe po rozbiórkach poddajemy utylizacji. Posiadamy w tym względzie należne decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Inne pozostałości typu złom i gruz są przetwarzane, dzięki czemu mogą być ponownie wykorzystane, np. jako surowiec wypełniający przy stawianiu fundamentów lub podbudowa chodników i dróg.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Żadne ze zleceń nie może być wykonane bez uprzedniego zbadania terenu. Każdorazowo opracowujemy strategię działania, aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania wyburzeniowe niosą ze sobą ryzyko, więc powinny być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością. Ekipa pracowników posiada odpowiednie umiejętności i uprawnienia.

Wszystkich zainteresowanych ofertą DROP Recykling zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Aby przybliżyć Państwu sposoby działania przy realizacji projektów, polecamy zapoznane się z galerią, gdzie znajdują się zdjęcia obrazujące nasze wcześniejsze realizacje.